Български (Bulgarian) English

Дейност


Фондация МИСИЯ СПАСЕНИЕ
мост за хора със съдба

МИСИЯ СПАСЕНИЕ е фондация и служение, което дава надежда за нуждаещите се, вдъхновява всеки да прегърне новото начало и е адекватен отговор за нуждите на обществото в социалната, културната и духовната сфера.

МИСИЯ СПАСЕНИЕ е основана е през 2002г. от Иводор и Жани Ковачеви.
Фондацията е регистрирана в обществена полза и основава своята дейност на християнските ценности.


МИСИЯ СПАСЕНИЕ има 7 важни посоки:

1. СЛУЖЕНИЕ ВСРЕД ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА

  • В затвора София и Казичене - посещения няколко пъти в седмицата - лични срещи, семинари, обучения и образователни програми
  • Работа с тези, които вече са излежали своите присъди - специални седмични събрания, грижа, юридическа помощ, настаняване

2. ОБРАЗОВАТЕЛНИ СЕМИНАРИ, двугодишни ПРОГРАМИ НА ОБУЧЕНИЕ

3. ЦЕНТЪР ЗА НОВО НАЧАЛО

4. БЛАГОТВОРИТЕЛНИ КАМПАНИИ И КОНЦЕРТИ

  • В подкрепа на социално слаби семейства, самотни майки и деца, лишени от свобода и техните деца

5. РАБОТА С БЕЖАНЦИ - посещение всяка седмица в центровете за временно настаняване, семинари, образователни програми, подпомагане

6. ДВОРЕЦЪТ НА ЩАСТЛИВИТЕ ХОРА

7. СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - храна, дрехи, битова техника

"Чисто и непрочно благочестие пред Бог ето какво е: да пригледва човек сирачетата и вдовиците в неволята им, и да пази себе си неопетнен от света"
/ Як.1:27 /

"МИСИЯ СПАСЕНИЕ" информира за определени проекти и се ангажира да бъде мост между нуждаещите се и тези, които биха могли да помогнат.

"Няма друга святост извън социалната!" Джон Уесли

 

Фотобюлетин ДОБРИ ВЕСТИ за септември - ноември, 2013

Фотобюлетин за май - юни, 2013

Фондация МИСИЯ СПАСЕНИЕ работи в сътрудничество с:

Министерството на правосъдието
Софийски затвор
затвор Казичене
Дирекция "Миграции"
Дирекция "Социално подпомагане - София"
Община "Младост"
Закрила на детето
Църква МИСИЯТА
и други фондации и организации