Български (Bulgarian) English

Начини на дарения

дарения

Благотворителността не е празнична активност, а начин на живот. Има хиляди нужди по света, но можем да бъдем отговор поне за една от тях.

МИСИЯ СПАСЕНИЕ се финансира изцяло от доброволни дарения. Можете да изразите Вашата съпричастност към служението на Фондацията чрез:

* ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА *

ЧРЕЗ EPAY.BG

Описание Сума
Дарение за missionbg.org BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

ЧРЕЗ PAYPAL

БАНКОВ ПРЕВОД


ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

IBAN: BG94FINV91502015328925 в Евро

IBAN: BG62FINV91502015329016 в Български лева

IBAN: BG68FINV91502015329005 в Американски долари

BIC FINVBGSF

Фондация "МИСИЯ СПАСЕНИЕ"
/ Задължително отбелязвайте в платежното нареждане името на проекта, за който изпращате Вашето дарение! /

ПОЩЕНСКИ ЗАПИС

София 1712, П.К.5
Фондация "Мисия Спасение", Анна Величкова

* МАТЕРИАЛНО ДАРЕНИЕ *

Част от служението ни е грижа за социално слаби хора, майки с деца в особено положение, лишени от свобода. Дрехи, домакински уреди, одеала - предмети от първа необходимост, са добра възможност за дарение. Необходимо е обаче те да са в приличен вид.

Чрез попълването на ТАЛОНИ ние ще имаме връзка с Вас и ще бъдем улеснени в планирането на нашите социални проекти и дейности.

Талони за:

Проект "Шарената къща - дом за мама и деца"

Проект "Училище за шастливи деца" - школа за изкуства

Проект "Две деца - една съдба" - проект за две деца със 100% инвалидност

Проект "Къща без решетки" - прибежищен дом

Проект "Родени за Живот"

Проект "Възкресени"


Благодарим Ви за доверието! Заедно е по-лесно!

“Всичките ни извори са в Тебе”/ Псалом 87:7 /


Дарителите ни трябва да знаят, че могат да се възползват от данъчни облекчения, както следва:

  • Данъчни облекчения за юридически лица:
    Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане - Чл. 31, ал. 1, т. 14 за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

  • Данъчни облекчения за физически лица
    Съгласно разпоредбите на чл. 22, ал. 1, т. "л" от Закона за данъците върху доходите на физическите лица сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения в размер до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Необходимо е да заявите Вашето желание за издаване на Договор за дарение в Контакти с необходимите данни за Вас / имена, адрес, телефон / и той ще Ви послужи пред Териториалните подразделения на данъчната администрация.