Български (Bulgarian) English

Служение в затворите

"Помнете затворените като че сте с тях заедно затворени…" /Евреи 13:3/

НАЧАЛОТО…

Дейността на фондация „МИСИЯ СПАСЕНИЕ” е насочена да съдейства за осъществяването на интергиран подход към лишени от свобода и такива, които са излежали своите присъди чрез превенция и социална интеграция.

  • Служението всред лишени от свобода е основано през 1997. Началото е изпълнено с трудности и преодоляване на препятствия.
  • Работата започва с малка група лишени от свобода - събират се веднъж в седмицата.

Иводор Ковачев и екипът на служението започват ежеседмични събрания и лични посещения в Софийски Затвор през 1997 година със съдействието на г-н Христозов – Директор на затвора София и г-н Ж. Петров – зам.началник на социалната дейност. Година по-късно със съдействието на г-н Ане Ковачев – зам.началник на социалната дейност в ГДИН, получава възможността да работи лично с групата на чужденците и тези с доживотна присъда. През 2005 година започва посещения в Затвора Казичене, които допринасят за личностното израстване и мотивация на лишените от свобода.

ДНЕС

Към настоящият момент работи с всички категории лишени от свобода – обвиняеми, подсъдими,осъдени вкл. и чужди граждани. Посещенията в затвора са четири  пъти в седмицата: вторник/цял ден/ - лишени от свобода с доживотна присъда, обвиняеми и подсъдими и чужди граждани, сряда – образователен курс в Затвора София и работа в малка група в ЗО Казичене, неделя – официално събрание с осъдени и рецидивисти.

Дейностите, които се реализират с лишените от свобода, са насочени към формиране на законосъобразни модели на поведение, духовно израстване и мотивиране за промяна. Всичко това е изключително важно и допринася за устойчивостта на постигнатите резултати с лишени от свобода по време на престоя им в затвора.

През 2006 година господин Ковачев и неговият екип започват пряко да се занимават с лишени от свобода, които вече са изтърпели своите присъди. Ежеседмичните събрания и личните срещи са в основата на градене на доверие и правилно осмисляне на житейските ценности. До настоящия момент тези събрания продължават и дават много добър резултат.

Оказването на подкрепа в постпенитенциарният период запълва междуинстуционалният вакуум в работата с бивши затворници и благоприятства адаптирането им към живота на свобода и съдейства за превенция на рецидива.

През 2010 година се стартира Прибежищен дом „Къща без решетки” с капацитет 4 човека. Там излежалите вече своята присъда получават подслон, храна докато успеят да намерят работа и се стабилизират. Моралната подкрепа, новата им среда ги провокират към нов начин на живот.

ПРОЕКТИ

Реализирани са различни проекти до настоящия момент:

  • Програми за образователни и квалификационни курсове
  • Библейски курсове - образователната програма е подкрепена от администрацията на Затворa София и е част от специализираната програма за религиозно обучение на лишените от свобода. Основни аспекти в програмата са:
- Защо трябва да живея достойно според Библията
- Семейството като институция, постановена от Бог
- Отговорност пред власти авторитети
- Грижа за слабите и хората в нужда
- Благочестие и социална ангажираност
- Преодоляване на зависимости ЕКИП
  • Утвърден екип от помощници се включват пряко в служението с лишените от свобода. Това са млади хора с различни професии, обединени от желанието си да подадат ръка. Ежеседмично по 2-3 пъти те посещават лишените от свобода, поддържат контакти с тях и пряко участват в провежданите мероприятия в затворите. Лишените отсвобода се почувстват приети и се провокират да намерят нов мотив, за да продължат успешно напред в живота.

ЦЕЛИ НА СЛУЖЕНИЕТО:

  1. Да бъде пристанище на правдата в място на беззаконие.
  2. Да помогне местата за лишаване от свобода да не са само място на наказание, но и място за осъзнаване и превъзпитание.
  3. Чрез основните библейски ценности да съдейства за трансформацията и промяна на лишения от свобода от човек, ощетявал ближния си, в човек помагащ на ближния си
  4. Да има способността да посрещне излежалия присъдата си и да се погрижи за него като му се осигури работа, квартира и среда различна от предишната, където той да намери условия за едно ново начало.

Виж проект "Родени за живот".

Водно кръщение в Затвора София

Повече за събитието

Репортаж на студио 865

Вижте снимки от събитието

Библейски образователен курс в Затвора София и ЗО Казичене

Повече за откриването на курса

Повече за курса

Вижте снимки от събитието

Прибежищен дом "Къща без решетки"

Повече за Дома

 
Bookmark and Share