Български (Bulgarian) English

Събития

Откриване на библейски образователен курс в Затвора София

Image На 9 юни МИСИЯ СПАСЕНИЕ стартира специален курс за библейско обучение в Софийски затвор. Часовете се водят от пастор Иводор Ковачев, който вече 13 години е и капелан в затвор София и затвор Казичене. В курса са поканени 22 лишени от свобода, показали сериозно решение за промяна в живота си. Образователната програма е подкрепена от администрацията на Затворa София и е част от специализираната програма за религиозно обучение на лишените от свобода. Основни аспекти в програмата са:
  • Защо трябва да живея достойно според Библията

  • Семейството като институция, постановена от Бог

  • Отговорност пред власти и авторитети

  • Грижа за слабите и хората в нужда

  • Благочестие и социална ангажираност

  • Преодоляване на зависимости

Още за служението всред лишените от свобода