Български (Bulgarian) English

Събития

„Капеланството като израз на свободата на религията"

Eлектронното издание „Свобода за всеки” дискутира темата „Капеланството като израз на свободата на религията.

Нуждата от капеланското служение, свободата на вярата и отношенията църква – държава... „Петимата автори помагат на читателя от една неразбираема дума, “капеланство”, да сглоби достоверна картина на живота в някои от болезнените му състояния. Те ясно показват и нуждата от Бога на хора, ангажирани в трудни и взискателни професии...” www.Center-ReligiousFreedom.com.

Интересни размисли по темата: http://www.center-religiousfreedom.com/bg/art.php?id=120

Статията на Иводор Ковачев: http://www.center-religiousfreedom.com/bg/art.php?id=28