Български (Bulgarian) English

Събития

Концертът РОДЕНИ ЗА ЖИВОТ - 7 юни, КОНЦЕРТНА ЗАЛА, ВОЕНЕН КЛУБ

РОДЕНИ ЗА ЖИВОТ - нашият концерт на милост и надежда в подкрепа на "ШАРЕНАТА КЪЩА - дом за мама и деца".

С прекрасни гости - МИРО, МАРИЯ ИЛИЕВА,БОГДАНА КАРАДОЧЕВА, АНГЕЛ И МОИСЕЙ, ЕЛИ ПЕЕВА И АРТ-ФОРМАЦИЯ "МЮЗИКЪЛЪТ", ДЕВОРА КОВАЧЕВА - арфа, ЖАНИ КОВАЧЕВА и Училище по изкуства ЩАСТЛИВИ ДЕЦА

Представен бе филма на госпожа Тони Четрафилова - "Заради мама", номиниран за филм на 2012г и получил най-голямата награда за анимация, режисура и дебют. Прочетете още

Събраната сума от продадени билети и дарение на концерта бе преброена на 10 юни, 2013г в състав: г-жа Д. Бояджиева, г-жа А. Четрафилова, г-н С. Георгиев, г-жа Д.Стоичкова. Тя е в размер на 4788лв. Средставата са от изключителна помощ за покриване на разходи за последната година, но не са достатъчни за бъдещи предприемания. Приемаме с благодарност събраното дарение, защото за нас е важно да сме верни на малкото.
РЕПОРТАЖ В СНИМКИ

Снимки от концерт РОДЕНИ ЗА ЖИВОТ 2011 в Модерен театър.

Още за ШАРЕНАТА КЪЩА - дом за мама и деца" - споделено от Жани Ковачева