Български (Bulgarian) English

Събития

Откриване на културен център в Софийски затвор

Едно място, където Истината и Правдата ще тържествуват. През следващите месеци ще попълним нашия инвентар от литература, музика, филмотека. Една възможност за всички да подкрепим тази инициатива, защото ще бъде споделена Добрата вест. Освен литература има нужда да се закупят библиотека, допълнително обзавеждане.

Подробности, за да бъдем съпричастни тук