Български (Bulgarian) English

Събития

Подкрепа за проектите на Мисия Спасение


Цялата дейност на МИСИЯ СПАСЕНИЕ винаги е била основана на съпричастност и милосърдие. Добрите ни каузи са се подкрепяли от добри хора, които са мотивирани не от празнична благотворителна активност, но от доверие и разбиране.

ПОДКРЕПЕТЕ мисията на МИСИЯ СПАСЕНИЕ - да бъде отговор и насърчение.

МИСИЯ СПАСЕНИЕ изказва благодраност за всички отворени сърца!