Български (Bulgarian) English

Събития

IEC - международнo икономическo и културнo събитие


IEC е събитието, на което ще бъдем домакин на 2 април в хотел Кемпински. Поканени са икономически директори и културни аташета от различни посолства, изпълнителни директори на банки, успешни българи в области като култура, политиката, модния бизнес, медийни личности.

Днес в зависимост от икономическото и културно разширяване на международната общност, всички страни се опитват да постигнат напредък в икономически, културни, социални и други области. Всяка страна трябва да бъде позната с нейните относителни предимства.

Основните цели на това събитие:

  • За чуждестранни правителствени участия:
    • да споделят своите икономически и културни планове, включващи България и други участващи страни.
  • За българските участници:
    • да покажат своя потенциал в области от бизнеса и културата, за да се подобри връзката с международната общност и международните пазари.
  • И като цяло за подобряване на международните отношения.

www.inteconcult.com