Български (Bulgarian) English

Събития

Проектът "Преход с изкуство и познание", подкрепен от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство!

Програмата е за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство!

Проектът "Преход с изкуство и познание" на фондация "Мисия Спасение" е насочен към проблемите на бежанците на територията на страната.

Посетете сайта на проекта тук