Български (Bulgarian) English

Преход с изкуство и познание

Очаквайте скоро в сайта на проекта приложени графици за събитията и програмите, както и богати галерии от проведените занятия.

„Проектът "Преход с изкуство и познание" на фондация "Мисия спасение" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

Целта на проекта е да представи различни програми за обучение и инициативи, свързани с пребиваването на бежанци на територията на България.