Български (Bulgarian)

Прибежищен дом "Къща без решетки"

-> Искам да подкрепя проекта

Image

През август, 2011г. МИСИЯ СПАСЕНИЕ откри в София Прибежищен дом - "Къща без решетки". Домът бе представен на Софийски затвор София, Затвора Казичене, Агенция по миграциите и одобрен за извършване на социална и възстановителна дейност.

Целта на дома е да бъдат настанени хора, които имат нужда от подадена ръка - да започнат работа и да разберат, че могат да бъдат приети и оценени в обществото.

Повече от 14 години МИСИЯ СПАСЕНИЕ работи с лишените от свобода и нуждата от място, където да бъдат настанени тези хора, когато напуснат пределите на затвора, винаги е стояла на дневен ред. Прибежищният дом би спомогнал да се прекрати "порочния кръг" - провокиране към извършване на нови престъпления и отново присъда в затвора. За да не се върнат никога към стария си начин на живот, тези хора имат нужда някой да застане до тях и да засвидетелства своето доверие и подкрепа.

В програмата са включени и хора, които са излежали своите присъди. В Прибежищния дом те са обгрижени, съветвани. Разходите им се поемат в първите няколко месеца докато са способни сами да се грижат за себе си.

Капацитетът на Дома е 4 човека.

Финансиране. Реализирането на Прибежищен дом - къща без решетки се поема изцяло от доброволни дарители. Месечен разход за поддържане на Дома – 1300лв/ наем, консумативи, храна, соц. работник/.

Екип от доброволни служители провежда постоянни срещи с обитателите на Дома и следи за реда, дисциплината, личностното израстване на всеки от тях. Това е един дълъг път на промяна и градеж на нова ценностна система– екипът на МИСИЯ СПАСЕНИЕ проявява търпение, разбиране, но и безкомпромисност, съчетана с доверие.


-> Искам да подкрепя проекта