Български (Bulgarian)

Пътят на новото начало

Проектът „Пътят на новото начало“ се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и е естествено продължение на 18-годишната работа на фондация „Мисия Спасение“ с лишени от свобода и техните семейства.

„Пътят на новото начало“ има за цел да подпомогне процеса на ресоциализация на лишените от свобода лица, излежали своите присъди. Разбирайки в детайли трудностите при поставянето на едно ново начало, проектът предлага дейности, чието изпълнение ще улесни интеграцията на тази уязвима група. Ето защо дейности по повишаване на мотивацията за независим бизнес, лидерски и предприемачески умения, управление на лични и фирмени финанси, са важна част за намаляване риска от рецидивизъм. Друг ключов фактор са семейните взаимоотношения, които подпомагат личността, нейната мотивация и изолация от криминалогенно влияние.