Български (Bulgarian) English

Шарената къща - Дом за мама и деца

Проект за подпомагане на майки, които самостоятелно отглеждат своите деца

Брошура вътре

Брошура отвън

ТАЛОН НА ПОДКРЕПА - тук

МЕСЕЧНИ РАЗХОДИ, ПРИХОДИ И БАЛАНС - тук

Image

ШАРЕНАТА КЪЩА – дом за мама и деца - светещи прозорци, топлина в огнището и безброй мигове заедно.

Същност

"Шарената къща - дом за мама и деца" осигурява подкрепа на майките, които сами отглеждат своите деца - според конкретната ситуация за различен период от време.

 • Настаняване в „Шарената къща – дом за мама и деца” / наем, сметки, храна /
 • Съдействие и финансова съпричастност при първоначално наемане на жилище и месечна помощ
 • Осигуряване на храна, пособия, домакински принадлежности и др.
 • Съдействие при намиране на работа и юридическа помощ
 • Подкрепа в образователни програми за майки и деца

Защо "къщата" е шарена?

 

„Килимчето” на нашата „къща” е "изтъкано" от "шарени чувства". От една страна е тъжно да си свидетел как майка и нейните деца се опитват да овладеят "кормилото" на живота, а наоколо „морето” е бурно и непредсказуемо... Тяхната ситуация изглежда неразрешима - без дом, без възможност за работа, децата са малки, а няма място за тях в детските градини. И най-важното - без татко, без съпруг поради различни причини - развод, насилие, смърт на съпруга, преждевременно раждане и изоставяне. В някои случаи това е неописуема загуба, а в други - свобода след насилие, изневяра, лъжи – нова надежда и смисъл. От друга страна е толкова вълнуващо да прозреш, че тази ситуация може да бъде разрешена, ако хора повярват в каузата и заедно "построят къщата". Тогава всичко изглежда лесноосъществимо и реално - цветно. Състраданието и любовта тържествуват винаги. "Къщата" е шарена, защото всички ние, които я строим, ще сложим своя отпечатък на любов в нея. По това ще ни познаят!

Какво се случва докато майките и децата живеят в "шарената къща"?

 1. Децата са записвани в детско учебно заведение
 2. Майката завършва образованието си / ако е прекъснато /
 3. Тя има възможност да започне работа
 4. Финализират се съдебни дела и процеси
 5. Овладяват се основни принципи на възпитанието
 6. Семейството се стабилизира в приятелска атмосфера и излиза от несигурното безнадежно състояние.

Кой строи "шарената къща"?

"Къщата" строим всички ние - хора, които не се объркват от хилядите нужди по света, но просто се протягат и стават "отговор" за една. Това е напълно достатъчно. После обаче идва "жаждата" да помагаш още и още... защото носи радост и мир. "Строим" - наемане на жилище, което става „шарената къща - дом за мама и деца”. Мечтаем да построим "шарена къща" - истинска, пълна с тичащи боси крачета и майчина песен…

Как ще се построи "шарената къща"?

Лесно. Има 3 важни условия:

 • Добра кауза
 • Хора, които да я "прегърнат" и да тичат с нея
 • Доверие - взаимно

 

 

 

Необходимо финансиране за една "шарена къща”

Изцяло се финансира от доброволни месечни дарения.
Фондацията доставя необходимите документи за дарения, които носят данъчни облекчения.

 • Месечен разход / наем, консумативи, храна, обучение и др. /
 • Допълнителен бюджет за месечна помощ за майките, които са част от проекта, но не живеят в „Шарената къща - дом за мама и деца”

Как да ни помогнете:

 • Финансова подкрепа - Регулярната месечна помощ ни позволява да бъдем адекватен отговор за майките и децата. Често се налага да се вземат спонтанни решения при различните ситуации.
 • Помислете за вариант за осигуряване на работа за майките и ни се обадете
 • Идея за "шарена къща" - може да знаете изгоден наем
 • Споделяйте нашата идея с приятели и организации
 • Осигуряване на дрешки и обувки
 • Осигуряване на юридическа и здравна помощ

Подкрепа:

Първа Инвестиционна банка

BGN - BG 54 FINV 9150 10BG N0GT UZ

EURO - BG 43 FINV 9150 10EU R0GT W1

USD - BG 54 FINV 9150 10US D0GU WF

BIC FINVBGSF

Фондация "Мисия Спасение"
За проекта "ШАРЕНАТА КЪЩА - дом за мама и деца"

 

Image

МИСИЯ СПАСЕНИЕ е фондация, регистрирана в обществена полза през 2002г. Работи с лишените от свобода, тези, които са излежали своите присъди и са в неравностойно социално положение. Чрез своите благотворителни проекти тя е адекватен отговор за нуждите на обществото в социалната, културната и духовната сфера. През 2009г. основава Училище по изкуства ЩАСТЛИВИ ДЕЦА / www.happykids-bg.org /.

Проектът "ШАРЕНАТА КЪЩА - дом за мама и деца" стартира през месец август, 2010

Фондация МИСИЯ СПАСЕНИЕ работи в сътрудничество с:

 • Министерството на правосъдието
 • Софийски затвор
 • Дирекция "Миграции"
 • Дирекция "Социално подпомагане - София"
 • Община "Младост"
 • Закрила на детето
 • други
С попълването на ТАЛОН ЗА ПОДКРЕПА ще можем да планираме нашата дейност и да бъдем от максимална подкрепа за майките и децата.

Отчетност

Периодично на сайта се актуализира СПИСЪК С ДАРИТЕЛИ по месеци - така се улеснява проследяването на събирането на финанси по проекта.

МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ, РАЗХОДИ И БАЛАНС

Партньорство

Детайли по разплащания


БЛАГОТВОРИТЕЛНИ КОНЦЕРТИ - Военен клуб, Модерен театърИНИЦИАТИВИ, СЪБИТИЯ, ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ, РАДИО ПРОГРАМИ, СНИМКИ, ФЕЙСБУК


Image

Жани Ковачева от МИСИЯ СПАСЕНИЕ
за новия проект "Шарената къща" - Дом за мама и деца".
Проект за подпомагане на майки, които самостоятелно отглеждат своите деца.

 

 

 

 

Защо точно сега трябва да се "построи" "къщата"?

Конкретният случай, който ни провокира да действаме, е много вълнуващ - млада жена, с 2 малки деца без дом и работа. Тя ни вдъхнови с желанието си да се бори, но да не изоставя децата си. Като "се огледахме" обаче видяхме, че около нас има няколко такива майки с подобни съдби. Някои от тях се нуждаят просто човек да стои близо до тях с насърчителни думи. Други - от финансова подкрепа за храна или образование. Както споменах - в конкретния ни случай от етап А от проекта "Шарената къща - дом за майка и деца" - нуждата е от дом, работа, храна. Така, че след приключването на първия етап от проекта / наемането на апартамент и подсигуряването на годишното обслужване / ще можем да бъдем "отговор" за още няколко майки с деца в трудно социално положение.

Защо точно сега да се "строи шарена къща"?

Защото, когато Бог постави някой на пътя ти в нужда, ти не трябва да го подминаваш, а да се спреш до него.

Как ще се построи "шарената къща"?

Стратегията по набирането на средства е такава, че позволява на всеки да се включи и да се чувства "строител". Изграждането на партньорска мрежа би улеснило и ускорило реализирането на проекта. Защото има други, които "чакат на вратата". Всеки би могъл да бъде мост към приятел и да го направи съпричастен към идеята.

Неемия е интересна личност от Библията - той се връща в Ерусалим да съгради отново разрушените му стени. Но не го прави сам - успява да мотивира своите братя и сестри "да станат и да градят". Това е мисията на живота му - не само да съгради събореното, но и да мотивира хора да бъдат "строители". И успява - дава ни пример и днес да го правим. Всички разбират, че "добрата ръка на Бог е над него". Всички могат ли да видят, че добрата ръка на Бог е над нас?...

"Къща" ще се построи. Въпросът е обаче тя да бъде дом – със светещи прозорци, топлина в огнището и безброй мигове заедно.

Къщата
Жани Ковачева

1. Рисувахме заедно къща,
къща с прозорци, с малка градинка.
А на дървото – люлка,
малко детенце там се люлее.

2. Пеехме заедно песни
за морски вълни и за счупени вази...
Редяхме високите кули
и до днес си стоят – сякаш Някой ги пази.

3. Къщата се превърна
в дом с прозорци, прозорците светят.
А ето дървото разцъфна,
плода умножи се, днес ни насища.

4. И когато ме няма, къща рисувай,
къща с градинка...
Като кулите дето строихме –
високо стреми се, Небето да видиш!

Image

Ето животът ти – той не е твой, помни!
Цена платена е за него!
Ето животът ти – с цветните си бои
оцвети го, освети го...

"Чисто и непорочно благочестие пред Бог ето какво е - да наглежда човек сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света" Яков 1:27

Искам да се включа