Български (Bulgarian)

"Шарената къща" - месечни приходи и разходи

Финансова "картина" в "Шарената къща - дом за мама и деца"

Септември 2012г. -  Декември 2014г.

СПИСЪК ДАРИТЕЛИ

  • Къща 1 - Разходи за настанени майки с 1,2,3 или 4 деца за различен период от време, живеещи в "Шарената къща - дом за мама и деца"

  • Къща 2 - Разходи, направени за майки, деца или семейства, които живеят в собстевн дом, но се нуждаят месечно подпомагане; административни и транспортни разходи, свързани с проекта.

*Сумата за направените разходи включва: наем, ток, вода, такси вход, храна/периодична/, лекарства, училищни пособия, лагери, обучение.

Баланс юли-декември, 2014г.: -  4 736,70лв.

Фондацията преустановява публикуването на даренията. Разходите по дейността, непрестанния отклик към конкретни ситуации и съдби, доведоха до отрицателен финансов резултат, натрупан през годините. Фондацията ще подпомага основно като осигурява обучение на децата и работа и закрила за майки и семейства. От януари, 2015 година фондацията откри Топла кухня, която предоставя храна за семействата.

Благодарим на доверието за всички!

ДЕКЕМВРИ, 2014Разходи Общ разход Общ приход
Къща 1 200.70 лв.
Къща 2 1 551.00лв.1 751.70 лв. 655,00 лв.
Баланс

- 1 096.70лв.


 

НОЕМВРИ, 2014Разходи Общ разход Общ приход
Къща 1 205.00 лв.
Къща 2 1 551.00лв.1 756.00 лв. 130,00 лв.
Баланс

- 1 626.00лв.

 

ОКТОМВРИ, 2014Разходи Общ разход Общ приход
Къща 1 202.00 лв.
Къща 2 1 832.00лв.2 034.00 лв. 210,00 лв.
Баланс

- 1 824.00лв.

 

СЕПТЕМВРИ, 2014


Разходи Общ разход Общ приход
Къща 1 200.00 лв.
Къща 2 1 860.00лв.2 060.00 лв. 220,00 лв.
Баланс

- 1 840.00лв.


 

 

АВГУСТ, 2014


Разходи Общ разход Общ приход
Къща 1 199.00 лв.
Къща 2 902.00лв.1 101.00 лв. 390,00 лв.
Баланс

-711.00лв.


 

ЮЛИ, 2014


Разходи Общ разход Общ приход
Къща 1 199.00 лв.
Къща 2 1 552.00лв.1 751.00 лв. 4130,00 лв.
Баланс

2 379лв.


 

Баланс януари-юни, 2014г.: - 3427,70лв.

ЮНИ, 2014


Разходи Общ разход Общ приход
Къща 1 378.00 лв.
Къща 2 1 530.00лв.1 908.00 лв. 110,00 лв.
Баланс

-1 798,00лв.


 

МАЙ, 2014


Разходи Общ разход Общ приход
Къща 1 358.00 лв.
Къща 2 1 352.00лв.1 710.00 лв. 140,00 лв.
Баланс

-1 570,00лв.


АПРИЛ, 2014


Разходи Общ разход Общ приход
Къща 1 0,00 лв.
Къща 2 312.00лв.
Къща 3 995,00 лв.


1 307,00 лв. 220,00 лв.
Баланс

-1 087,00лв.


 

МАРТ, 2014


Разходи Общ разход Общ приход
Къща 1 457,00 лв.
Къща 2 280,00 лв.
Къща 3 1 334,00 лв.


2 071,00 лв. 1 675,00 лв.
Баланс
-396,00 лв.

 

ФЕВРУАРИ, 2014


Разходи Общ разход Общ приход
Къща 1 1 635,00 лв.
Къща 2 247,00 лв.
Къща 3 1 312,00 лв.


3 194,00 лв. 2 115,00 лв.
Баланс
-1 079,00 лв.

ЯНУАРИ, 2014Разходи Общ разход Общ приход
Къща 1 626,00 лв.
Къща 2 243,70 лв.
Къща 3 1 192,00 лв.


2 061,70 лв. 4 555,00 лв.
Баланс
2 493,30 лв.

Баланс 2013г.: - 5210,91лв.

ДЕКЕМВРИ, 2013


Разходи Общ разход Общ приход
Къща 1 340,00 лв.
Къща 2 875,00 лв.
Къща 3 1 159,00 лв.


2 374,00 лв. 2 360,00 лв.
Баланс
-14,00 лв.

НОЕМВРИ, 2013


Разходи Общ разход Общ приход
Къща 1 1 070,00 лв.
Къща 2 80,00 лв.
Къща 3 1 182,00 лв.


2 332,00 лв. 420,00 лв.
Баланс
-1 912,00 лв.
ОКТОМВРИ, 2013

Разходи Общ разход Общ приход
Къща 1 610,00 лв.
Къща 2 400,00 лв.
Къща 3 1 210,00 лв.


2 220,00 лв. 5 420,00 лв.
Баланс
3 200,00 лв.

СЕПТЕМВРИ, 2013


Разходи Общ разход Общ приход
Къща 1 460.00лв.
Къща 2 50,00 лв.
Къща 3 670,00 лв.


1 180,00 лв. 387,00 лв.
Баланс
-793,00 лв.

АВГУСТ, 2013


Разходи Общ разход Общ приход
Къща 1 443,00 лв.
Къща 2 706,00 лв.
Къща 3 1 364,00 лв.


2 513,00 лв. 1 307,00 лв.
Баланс
-1206,00 лв.

ЮЛИ, 2013


Разходи Общ разход Общ приход
Къща 1 997,72 лв.
Къща 2 0,00 лв.
Къща 3 2 759,00 лв.


3 756,72 лв. 1 950,00 лв.
Баланс
-1 806,72 лв.

ЮНИ, 2013


Разходи Общ разход Общ приход
Къща 1 597,25 лв.

Къща 2 1 300,97 лв.

Къща 3 230,00 лв.2 128,22 лв. 3 241,00 лв.
Баланс
1 112,78 лв.

МАЙ, 2013


Разходи Общ разход Общ приход
Къща 1 585,63 лв.

Къща 2 501,48 лв.

Къща 3 240,00 лв.1 327,11 лв. 175,00 лв.
Баланс
-1 152,11 лв.

АПРИЛ, 2013


Разходи Общ разход Общ приход
Къща 1 572,00 лв.

Къща 2 582,00 лв.

Къща 3 230,00 лв.1 384,00 лв. 200,00 лв.
Баланс
-1 184,00 лв.

МАРТ, 2013


Разходи Общ разход Общ приход
Къща 1 553,00 лв.

Къща 2 674,83 лв.

Къща 3 230,00 лв.1 457,83 лв. 420,00 лв.
Баланс
-1 037,83 лв.

ФЕВРУАРИ, 2013


Разходи Общ разход Общ приход
Къща 1 554,00 лв.

Къща 2 493,00 лв.

Къща 3 230,00 лв.1 277,00 лв. 203,00 лв.
Баланс
-1 074,00 лв.

ЯНУАРИ, 2013


Разходи Общ разход