Български (Bulgarian)

Талони

С попълването на този талон Вие ще ни помогнете да планираме успешно нашата дейност. Тя се осъществява изцяло от доброволни дарения - хора, които са приели мисията да бъдат отговор за нуждаещите се в това време. Изберете проект, който бихте искали да подкрепите. Тук следете имената на дарителите и месечните приходи и разходи по "къщите"

ТАЛОН - ШАРЕНАТА КЪЩА - дом за мама и деца" - в подкрепа на самотни майки, които отглеждат самисвоите деца

ТАЛОН - ДВЕ ДЕЦА - ЕДНА СЪДБА - в подкрепа на семейство, което отглежда 2 деца със 100% инвалидност/ през ноември, 2012 едното детенце почина, но проектът, в подкрепа на семейството продължава

ТАЛОН - КЪЩА БЕЗ РЕШЕТКИ - в подкрепа на лишени от свобода, които вече са излежали своите присъди и се нуждаят от настаняване и начало на нов живот

ТАЛОН - Училище по изкуства ЩАСТЛИВИ ДЕЦА - в подкрепа на дейността на училището, в което учат и деца на социално слаби семейства

ТАЛОН В ПОДКРЕПА НА СЛУЖЕНИЕТО В ЗАТВОРИТЕ ВСРЕД ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА